LEERLINGENRAAD

Onze school heeft een leerlingenraad. Elke klas heeft twee kinderen uitgekozen die de belangen behartigen van de kinderen uit de klas. Hij is er dus voor en door de kinderen.

Er wordt elke maand vergaderd over allerlei belangrijke zaken op school. Ze leren luisteren naar elkaar, overleggen, plannen maken, verantwoordelijk te zijn en ideeën met argumenten aandragen. Daarbij leren ze ook de eigen belangen af te wegen tegen de schoolbelangen.
Dat is wat ons betreft 'leren voor het leven'.

De leerlingenraad gaan we steeds meer verweven met De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.