LEERLINGENRAAD

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Leren om je stem te laten horen, leren om goed te luisteren naar de mening van de ander en leren samen besluiten te nemen, gebeurt onder andere tijdens groepsvergaderingen. De kinderen leren daar ook verantwoordelijk te zijn en ideeën met argumenten aan te dragen. Daarbij leren ze ook de eigen belangen af te wegen tegen de schoolbelangen. Dat is wat ons betreft 'leren voor het leven'. De week voor elke vakantie is er in elke groep een groepsvergadering. Vanuit de groepsvergadering kunnen belangrijke punten worden meegenomen naar de leerlingenraad.

Elke klas heeft twee kinderen uitgekozen die de belangen behartigen van de kinderen uit de klas. De leerlingenraad is er dus voor en door de kinderen. De leerlingenraad komt minimaal 3 maal per jaar samen.