LEERLINGENRAAD

Onze school heeft een leerlingenraad. Elke klas, vanaf groep 3, heeft twee kinderen uitgekozen die de belangen behartigen van de kinderen uit de klas. Hij is er dus voor en door de kinderen.

Er wordt elke maand vergaderd over allerlei belangrijke zaken op school. Ze leren luisteren naar elkaar, overleggen, plannen maken, verantwoordelijk te zijn en ideeën met argumenten aandragen. Daarbij leren ze ook de eigen belangen af te wegen tegen de schoolbelangen.
Dat is wat ons betreft 'leren voor het leven'.
 
Zo organiseren zij b.v. direct na elke vakantie een opfrismoment over de Gouden Afspraken. Dan kijken ze, samen met alle andere kinderen, terug de afgelopen tijd en maken ze plannen voor de aankomende periode. 

Foto:
Emma, Siem, Sami en Fenna
Levi, Bram en Yara