MR & OR

MR (medezeggenschapsraad)
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR). De MR van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en heeft hiervoor instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar. De MR heeft een reglement. Dit ligt op school ter inzage en staat op de website.

Binnen de MR van de Kameleon is helder afgesproken hoe de MR de eigen rol ziet:
De MR van bs. de Kameleon heeft betrokken leden die de school ondersteunen bij het bouwen aan en versterken van optimaal onderwijs voor ieder kind, vanuit de belangen van ouders en leerkrachten die zij weerspiegeld willen zien in de werkwijze van de school. Kort samengevat wil de MR aansluiten bij het motto van de school: ‘bs. de Kameleon, waar je leert voor het leven’.
 
Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de school. Iedere ouder die kinderen op school heeft kan zich verkiesbaar stellen voor de MR als er vacatures zijn. U kunt ons e-mailen op mr@bs-kameleon.nl of ons persoonlijk aanspreken.

Foto:
 Bart (voorzitter/ouder) - Jenny (ouder) - Johanneke (leerkracht) - Karin (secretaris/leerkracht)
OR (ouderraad)

De ouderraad zet zich in om voor uw kind(eren) leuke activiteiten te organiseren, denk onder andere aan: schoolreis, Sinterklaas en Carnaval. Dit doet de ouderraad samen met het team van de Kameleon.
 
De ouderraad komt gemiddeld 6x per jaar bij elkaar om deze activiteiten mogelijk te maken.
Daarnaast wordt er per activiteit een werkgroep samengesteld uit ouders en leerkrachten die samen zorgen voor een mooie dag.

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe ouders die mee willen helpen met organiseren!
“Op deze manier werk je actief mee aan een mooie basisschooltijd voor jouw en alle andere kinderen en je bent hierdoor nóg meer betrokken bij de school”.

Op onderstaande foto ziet u wie er dit jaar in de ouderraad zit. Heeft u vragen of ideeën spreek één van hen aan!